Close

Landing Page <syns> Google Docs

Tự chuyển lead về Google Docs ngay lập tức khi có contact trên website, landing page

Khi có Lead mới từ landing page hoặc website

Ngay cả khi bạn không dùng internet, tin nhắn SMS qua di động sẽ giúp bạn có ngay thông tin khách hàng để chăm sóc. Hỗ trợ 5 số điện thoại khác nhau.


Ngoài ra còn nhiều kênh khác nhau tùy vào bạn chọn Facebook Messenger, Email, Slack


Bạn sẽ nhận được thông tin liên hệ ngay lập tức

Đồng thời, sẽ cập nhật vào file Google Docs ngay lập tức

Sau khi khi đăng ký, bạn không cần phải làm thêm bất cứ động tác nào, Facebook Lead Ad tạo ra sẽ được kết nối với CRM SocialOne để đồng hóa thông tin về Google Docs cho bạn ngay khi có lead mới.

Landing page demo

Mỗi khi bạn điền vào form này, tôi sẽ nhận được tin nhắn qua SMS ngay lập tức. Ngoài ra, thông tin được cập nhật vào file Google Docs.


Có nhiều cách khác nữa để nhận thông báo:  Facebook Messenger, Email và Slack.


Web form, Facebook Inbox, Comment, Facebook Lead Ad

Nhiều tính năng đồng bộ khác cũng có sẵn để bạn sử dụng

Integrated with top Marketing softwares

Email: siri@leadDNA.us

Mobile: +84 97 6776 659

SocialOne aims to help marketers do Facebook marketing easier with "bicycles for the mind".

SocialOne

Contact us

© 2017 LeadDNA.us - All rights reserved. 

Privacy Policy