Close

Our Cloud-based integration

Khi có lead mới sẽ:
1.  Bạn nhận thông báo qua các kênh Notify chọn.

2. Đơn hàng tự động cập nhật trên file Google Docs.

Facebook

  1. Tất cả các comment trên post
  2. Comment trên các post quảng cáo (sponsored post)
  3. Các khách hàng mới từ Facebook Lead Ad
  4. Inbox: khách hàng chat với FB Page

Mỗi khi có lead mới từ các nguồn này, sẽ tự thông báo qua nhiều kênh, đồng thời tổng hợp trong file Google Docs

Website & Landing Page

  1. Form lead: các đăng ký mới từ form trên website, landing page của bạn
  2. Các dịch vụ tích hợp sẵn form mẫu: Instapage

Our iPaaS (integration platform as a service)

Dùng thử miễn phí trong thời gian beta

Integrated with top Marketing softwares

Contact us

SocialOne

SocialOne aims to help marketers do Facebook marketing easier with "bicycles for the mind".

© 2017 LeadDNA.us - All rights reserved. 

Privacy Policy